ارسال تصاویر و فایل های ویدئویی

کاربرگرامی! قطعا تجربه بازدید از باغ گیاه شناسی به عنوان گنجینه گونه های گیاهی بومی و غیربومی، با همه چشم اندازهای موجود، برای شما خاطرات و تجربیات منحصر به فردی را به دنبال داشته است. باعث مسرت ما خواهد بود اگر بتوانیم تجربیات، خاطرات، تصاویر و فایل های ویدئویی شما را با دیگر علاقه مندان به اشتراک بگذاریم. برای این منظور می توانید از فرم زیر برای ارسال تصاویر و فایل های منتخب استفاده نمایید.

توجه نمایید که حتی المقدور فایل های ارسالی را به حالت فشرده درآورده و از ارسال کلیپ ها و تصاویر حجیم خودداری فرمایید.