باغ گیاهان دارویی همدان

هدف از احداث باغ گیاهان دارویی در استان همدان جمع ­آوری گیاهان دارویی بومی و غیربومی متناسب با شرایط اقلیمی منطقه می ­باشد. این باغ در فضایی به وسعت ۳/۷ هکتار، درداخل شهر همدان ودر قسمت جنوبی آن واقع گردیده است و درآن مجموعه ای از ۲۱۳گونه گیاهی شامل گیاهان علفی۲۵%، بوته ای۴۱% ، درختی ودرختچه ای۲۷ % وگیاهان پیازی ۷% از ۶۴ خانواده گیاهی با طراحی مناسب در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است که علاوه بر استمرار جمع آوری و کشت گونه های جدید نسبت به یاداشت برداری و ثبت اطلاعات در زمینه های مختلف مانند مراحل فنولوژی روشهای تکثیر و کشت آنها پرداخته است.

Lamiaceae 39% ,Asteraceae در این مجموعه دو خانواده۲۳% بیشترین جنس و گونه هایگیاهی را به خود اختصاص داده اند . فاز اول طرح (احداث باغ گیاهان دارویی) طی ۵ سال (۱۳۷۶تا۱۳۸۰) انجام گرفت.طرحتحقیقاتی توسعه و تکمیل و غنی سازی بیولوژیک باغ گیاهان دارویی بوعلی سینا همدان با اهداف زیر در حال انجام است.
این اهداف به طور مستمر تا تکمیل نهایی پروژه ی باغ ادامه دارد:
۱- جمع آوری ژرم پلاسم گونه های گیاهی در حال انقراض، تکثیر و نگهداری از آنها
۲- تشویق کشت گونه های دارویی اقتصادی بر اساس توصیه روشهای علمی بجای جمع آوری غیراصولی از عرصه های منابع طبیعی (محل های پراکنش) و جلوگیری یا کاهش تخریب این اکوسیستم ها
۳- ایجاد اشتغال و تولید درآمد منطقی در اراضی زراعی فقیر و کم بازده
۴- صرفه جویی در وقت و هزینه علاقمندان تحقیقات برروی گونه های دارویی و سهولت دسترسی بدون مراجعه به زیستگاه اصلی گیاه
۵-  افزایش اطلاعات و گرایش عمومی به شناخت و استفاده صحیح از گیاهان دارویی.
با توجه به قرارگرفتن باغ گیاهان دارویی بوعلی سینای همدان درردیف اعتباری باغ های گیاه شناسی کشور و ادامه کار
امید است بتوان مجموعه ای متنوع و ارزنده از گیاهان دارویی را جمع آوری و مستقرنموده و اطلاعات لازم و اساسی را برای تحقیقات بعدی در موردجنبه های اختصاصی درهر یک از این گونه ها را فراهم نمود.