رویشگاه ایرانی- تورانی با هدف جمع‌آوری، پرورش، حفظ و در معرض نمایش قرار دادن گیاهان شاخص، معرف و مهم ناحیه رویشی ایرانی- تورانی ایجاد گردیده است. این ناحیه رویشی در طبیعت ایران، بخش وسیعی از کشور را در بر می‌گیرد که از شمال به کوهپایه‌های سلسله جبال البرز و کوه‌های شمالی خراسان، از جنوب به منطقه صحارا- سندی، از شرق به مرزهای کشورهای افغانستان و پاکستان و از غرب به سلسله جبال زاگرس محدود می‌شود.

در این رویشگاه علاوه بر ایجاد باغراه هایی­ جهت تفکیک اجتماعات گیاهی و تامین دسترسی اقدام به ایجاد دریاچه آب شور گردیده و در اطراف آن گونه­های شورپسند مناطق بیابانی ایران کاشته شده است. ۲۳ اجتماع گیاهی معرف ناحیه دشتی ایرانی- تورانی برای کاشت در این مجموعه گیاهی درنظر گرفته شده است. اسامی تعدادی از گونه های استقرار یافته به شرح زیر می­باشد:

 

Seidlitzia rosmarinus, Halocnemum strobilaceum, Salicornia herbacea, Ephedra strobilacea, Pteropyrum olivieri, Noaea mucronata, Astragalus gossypinus, Atriplex verrucifera, Nitraria schoberi, Atriplex leucoclada