قطعه آموزشی و نمایشی

این قطعه در سال ۱۳۶۸ تأسیس و دارای مساحت حدود ۱/۵ هکتار می‌باشد که از مجموعه‌های متعددی از قبیل باغ گیاهان پیازی و غده‌ای گیاهان معطر و علفی و باغ سبزیجات ایرانی باغ میوه سنتی ایرانی برکه گیاهان آبزی و همینطور قطعات متعدد جهت آزمایش گیاهان در شرایط مختلف بطور مثال بستر آزمایشی برای گیاهان پوششی، آزمایش گیاهان پوششی در خشکی و سایه، آزمایش گیاهان یکساله و خزنده‌ و قطعات‌ متنوع ‌دیگری‌ تشکیل‌ شده‌ است‌.

در باغ نمایشی چند نمونه باغچه با مساحت‌های کوچک طراحی و کشت گردیده که نشان دهنده الگوی خاص جهت ایجاد فضای سبز در منازل می‌باشد.

همچنین گیاهانی از قبیل Berberis ottawensis ، Quercus ilex ، Atriplex halimus و Thuja orientalis بصورت پرچین بکار گرفته شده که می‌توان از آنها به واسطه فرم پذیر بودن گیاه جهت خلق زیبایی به اشکال مختلف استفاده کرد. در ضمن در قسمت نمایشی قطعات بوسیله پیاده‌روهایی با طرحهای متنوع و مصالحی از قبیل آجر، سنگ‌لاشه، بلوکهای چند ضلعی سیمانی از یکدیگر تفکیک شده‌اند.