باغ پیازهای ایرانی به مساحت ۲۱۱۰متر مربع در ضلع شرقی باغ صخره ای از سال ۱۳۵۲ تا به حال توسط کارشناسان ایرانی و خارجی طراحی و به مورد اجرا گذاشته شده است. هدف از احداث باغ پیازی ، جمع­ آوری، نگهداری و پرورش گیاهان پیازی بومی ایران است. این مجموعه به عنوان ژرم­پلاسم گونه ­های پیازی مورد استفاده قرار می ­گیرد.
در این قطعه گیاهان پیازدار، ریزوم ­دار و غده­ دار از مناطق مختلف ایران جمع ­آوری و بر اساس تنوع رویشگاه، میزان بارندگی و جهت تابش نور در قطعه کاشته شده ­اند و اغلب آنها با این شرایط سازگاری یافته ­اند.

در این باغ ۲۱ جنس ازخانواده های:Araceae , Podophyllaceae , Liliaceae , Iridaceae Asphodelaceae , Primulaceae ،Amaryllidaceae کاشته شده است. همچنین درختان و درختچه­ های زینتی نظیر: Ailanthus, Berberis , Cotoneaster , Crataegus , Euonymus , Lonicera , Malus , Pyrus و Ulmus موجود هستند.
حصاری از تور فلزی در اطراف محوطه باغ پیازی نصب گردیده است تا از هجوم حیوانات مزاحم که از پیاز و ریشه­ های این گیاهان تغذیه می ­کنند، جلوگیری شود. پیچ اناری Tecoma radicans و عشقه Hedera helix زینت ­بخش این حصار می باشند. سیستم آبیاری باغ پیازی به شیوه تحت فشار و از نوع بارانی صورت می گیرد. خاک آن از نوع زراعی به همراه شن و ماسه و کود پوسیده گاوی و خاکبرگ می ­باشد تا شرایطی نزدیک به شرایط محیط طبیعی برای گیاهان فراهم شود.