از دیگر رویشگاههایی که با الهام از طبیعت سرزمین اصلی همراه با کاشت تنوع زیادی ازگیاهان مدل سازی شده، مجموعه رویشی البرز می باشد که در برگیرنده پوشش گیاهی محیط های طبیعی سرزمین هایی از دامنه های جنوبی سلسله جبال البرز مرکزی می باشد
بدین منظور با طراحی سایت و فراهم ساختن زیرساخت ها، شکل دهی فرم زمین همراه با ایجاد سازه های مورد نیاز از طریق ایجاد تغییرات توپوگرافی متناسب و ساخت تپه ماهورها و برقراری جریان گردش آب به صورت مدار بسته به منظور ایجاد تظاهرات حضور و جریان آب به صورت های مختلفی نظیر آبشار، چشمه، نهر و رود، آبگیر، باتلاق و برکه، و نصب احجامی از صخره سنگهای طبیعی برای ایجاد آبشار و چشمه و دیواره سازی های بستر رود، شرایطی مشابه با محیط طبیعی و تأمین رطوبت به مقداری که نیازهای اکولوژیک گیاهان را تامین نماید، در یک برنامه زمانی فشرده (۱۳۸۳-۱۳۸۰) صورت پذیرفت.

انتقال گیاهان شاخص این رویشگاه ( البرز ) از عرصه های طبیعی طی مدت ۴ سال (۱۳۸۷- ۱۳۸۳) از طریق جمع آوری و کاشت مستقیم متجاوز از ۲۴۰ گونه از گیاهان علفی ، پیازی و سوش دار، بوته ای ها، درختان و درختچه ها صورت پذیرفت و درحال حاضر یکی از غنی ترین و زیبا ترین مجموعه های گیاهی را در باغ گیاهشناسی ملی ایران به معرض نمایش گذاشته است. کاشت گیاهان صخره زیست بر روی دیواره ها، شیب ها و جداره حاشیه نهرها، مناظری زیبا و بدیع از طبیعت این زیست بوم را به نمایش گذاشته است که همراهی آن با جویباری پر از آب و چشمه ساری جوشان در امتداد گذر از دره ای پوشیده از گیاهان علفی آبزی و کنار آبزی همچون انواع: پونه Mentha longifolia ، آویشن Thymus pubescens ، ثعلب Orchis palustris ، توتیا (‌پامچال) Primula auriculata ، نعناع چمنیPrunella vulgaris ، گزنه Urtica dioica ، شیپوری Arum elongatum ، گلپر Heraclieum antasiaticum ، خون فام Lythrum salicaria ، آلاله Ranunculus elbursensis ، سیزاب Veronica anagalis-aquatica و در میان وتلند و حاشیه نهر و برکه، سیمای عمومی باتلاق های مناطق ییلاقی دامنه های جنوبی البرز را با حضور گیاهانی همچون شقاقل آبی Berulla angustifolia ، ترتیزک (بولاغ اوتی) Nasturtium officinalis ، جگن Carex sp.، سازو Juncus effusus و بر بلندای آبشاری نسبتاٌ مرتفع که با استفاده از صخره سنگ های عظیم همراه با گیاهان علفی، پیازی و سوش دار نظیر انواع لاله هاTulipa sp

سنبل های صحرایی ( بیابانی) Eremostachys sp

سریش Eremurus sp

زنبق Iris sp

نجم طلاییGagea sp

گل حسرت Colchicum sp

انواع والک (سیرکوهی) Allium sp

تمشکین Bellevalia sp

کلاغک Muscari sp

خیارک Ixiolirion tataricum

را در فصول مساعد سال به نمایش می گذارد. گیاهان بالشتکی‌ و بوته ‌ای همچون کلاه‌ میرحسن Acantholimon sp. ، انواع آویشنThymus sp. ، مریم گلی Salvia sp. ، کرفس وحشی Apium graveolens ، پونه سای البرزی Nepeta crassifolia ، بابونه Anthemis tinctoria ، میخک Dianthus sp. ، چوبک Acanthophyllum sp. ، ترشک Rumex elbursensis ، انواع درمنه Artemissia sp. ، کلماتیس Clematis orientalis ، بابا آدم Arctium lappa، مارچوبهAsparagus officinalis ، گون Astragalus sp. سیمایی از پوشش گیاهی ارتفاعات البرز را در حاشیه جنگل های خشک این ناحیه رویشی و در کنار درختان و درختچه هایی همچون ارس Juniperus excelsa

پیرو Juniperus communis

مای مرز Juniperus Sabina

توس Betula alba

داغداغان Celtis australis

سماق Rhus coriaria

انجیر Ficus carica

دغدغک Colutea persica

بید Salix alba

بید‌مشک Salix aegyptiaca 

سرخ‌ بید Salix elbursensis

تبریزی Populus nigra

سپیدار Populus alba

سنجد Elaeagnus angustifolia

زرشک Berberis vulgaris

ذغال اخته Cornus mas ،

بادام‌ کوهی (ارژن) Amygdalus scoparia

بادامک (تنگرس) Amygdalus lycioides

افدرا Ephedra procera

بنه Pistacia atalantica

پلاخورLonicera floribunda

تاج ریزی Solanum nigrum

ولیک  Crataegus monogyna

شیرخشت Cotoneaster sp

سنجد تلخ Hippophae rhamnoides

انواع نسترن های وحشی Rosa canina

را به نمایش می گذارد و با تبعیت از فرم های رویشی موجود در طبیعت منطقه رویشی البرز به توده‌ هایی از جوامع درختان و درختچه‌ های البرز شمالی نظیر زربین Cupressus sempervirens var. horizontalis ، زیتون Olea europaea ، انار Punica granatum پیوسته و نهایتاً نیز به پوشش گیاهی منطقه جنگلی خزر می پیوندد.در مجموع بیش از ۲۴۰ گونه گیاهی از طبیعت جمع آوری و در این مجموعه کاشته شده است. از این میان، بالغ بر ۲۳۵ گونه با شرایط محیطی منطقه سازگاری نشان داده و استقرار یافته اند. گونه‌ های گیاهی استقرار یافته در ۶۰ تیره گیاهی‌ قرار دارند که برحسب درصد فراوانی گونه ها عبارتند از:

Labiatae

Liliaceae

Compositae

Rosaceae

Graminae

Podophyllaceae

Umbelliferae

Iridaceae

Papaveraceae

Ranunculaceae

Caryophylleaceae

Cupressaceae

Salicaceae

Solanaceae

Polygonaceae

Cruciferae

Anacardiaceae

Scrophulariaceae

Rubiaceae

Rhamnaceae

Moraceae

Malvaceae

Cornaceae

Aceraceae

Araceae

Berberi