رویشگاه قفقاز

کلکسیون گیاهی قفقاز با مساحت حدود ۳ هکتار در مجاورت قطعه خزر برای کاشت گونه ­های مختلف درختی و درختچه ­ای منطقه قفقاز در نظر گرفته شده است. پیاده ­روهای سنگفرش شده به عرض ۲ متر این قطعه را به ۵ منطقه تقسیم می ­کنند. در قسمت شرق و شمال ­شرقی درختان بلند مازو و اوری، در بخش جنوب­ شرقی درختان آزاد و در غرب و جنوب­ غربی این مجموعه رویشی گونه­ هایی از افرا و در شمال­ غرب ان درختان بارانک کاشته شده است.

همچنین نواری از درختان نمدار از قسمت جنوب ­شرقی تا شمال قطعه کشت گردیده است. علاوه بر جمعیت­ های فوق گونه­ های زیر به صورت پراکنده در قطعه دیده می­ شوند:
Abies nordmanniana , Albizzia julibrissin , Betula pendula , Castanea sativa, Cercis siliquastrum , Cotinus coggygria , Gleditschia caspica , Fraxinus excelsior
جهت آبیاری گیاهان سیستم آبیاری تحت فشار (بارانی) در نظر گرفته شده که به مرحله اجرا در آمده است. عملیات کاشت در قطعه از سال ۱۳۸۵ آغاز شده است و سعی بر این است تا در سال­ های آتی علاوه بر حفظ و نگهداری آنها، بر غنای گونه‌ ای نیز افزوده گردد.