رویشگاه هیمالیا

از جمله مجموعه های گیاهی پیش بینی شده در طرح باغ گیاهشناسی ملی ایران، منطقه رویشی هیمالیا می باشد و محل پیش بینی شده برای احداث این کلکسیون قطعه زمینی به مساحت حدودا سه هکتار درضلع شرقی باغ گیاهشناسی ملی ایرانمی باشد.
پیشنهاد رسمی برای احداث این کلکسیون توسط مجری مسئول پروژه با هدف:

۱ – تکمیل کلکسیونهای باغ گیاهشناسی و آماده نمودن آن برای بازدید عمومی مردم .

۲ – تنوع بخشیدن به کلکسیونهای باغ و نهایتا بالا بردن تنوع گونه های گیاهی و معرفی گونه های خارجی سازگاربا شرایط آب و هوائی ایران.

۳- فراهم آوردن محیطی طبیعی و دلپذیر برای کارشناسان و عموم بازدید کنندگان.

۴- ایجاد زمینه تحقیق و بررسی بر روی گیاهان جدید توسط کارشناسان و محققین مربوطه صورت گرفته است.

در ادامه با کارگذاری تعدادی صخره در دامنه تپه های موجود، سعی لازم جهت فرم دهی آنها به شکل طبیعی به عمل آمد که متاسفانه به دلیل محدودیت امکانات این امر به طور صد درصد میسر نگردید.
طراحی کاشت این رویشگاه براساس تیپ بندی گیاهی صورت گرفته است و تا کنون تعدادی نهال سدروس Cedrus deodara ، بلوط همیشه سبز Quercus ilex و کاج کاشفی Pinus longifolia در آن کشت گردیده است.
گونه های گیاهی استقرار یافته در این مجموعه رویشگاهی شامل گیاهان همیشه سبز و خزان دار بشرح زیر می باشد:

Cedrus deodara ,Quercus ilex،Pinus longifolia ، Thuja orientalis، Celtis australis , Albizzia julibrissin , Punica granatum , Melia azedarach , Populus ciliate , Capparis spinosa , Colutea buhsei ،Cupressus sp., Buxus sp.

و همچنین خانواده­های زیر به چشم می خورد :

Aceraceae، Betulaceae، Berberidaceae، Buxaceae، Hamamelidaceae، Rosaceae