پهن برگان همیشه سبز

با مساحت ۱/۶ هکتار در ضلع شمالی قطعه قفقاز، یکی از قسمت ­های باغ گیاهشناسی ملی ایران می­ باشد. عملیات کاشت در این قسمت از سال ۱۳۸۴ شروع شد. در این قطعه سعی شده است تا گونه­ های متنوعی از درختان و درختچه­ های همیشه ­سبز بومی و غیربومی جمع ­آوری و نگهداری شوند. قطعه به وسیله پیاده روهای سنگفرش شده به چهار قسمت تفکیک شده است.

تعدادی از گونه ­های موجود در این قطعه عبارتند از:

Brachychiton sp

Calistemon viminalis

Elaeagnus pungens

Laurocerasus officinalis

Magnolia grandifolia

Mahonia aquifolium

Nandina domestica

Pittosporum tobira

Photinia serrulata 

Quercus virginiana

Quercus ilex

Rhamnus alaternu