اطلاعات تماس

نشانی:

اتوبان تهران­-کرج، خروجی پیکانشهر ، شهرک سرو آزاد، خیابان شهید علی گودرزی، بلوار باغ گیاه‌شناسی ملی ایران، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، صندوق پستی ۱۱۶-۱۳۱۸۵٫

شماره تماس:

تلفن : ۵-۴۴۷۸۷۲۸۲ – ۰۲۱

فکس : ۴۴۷۹۶۵۷۵ – ۰۲۱

اطلاعات وب سایت :

پست الکترونیک : nbgi@rifr-ac.ir

فرم تماس