رویشگاه اروپا

رویشگاه گیاهی اروپا با مساحت ۴/۲ هکتار یکی از کلکسیون های غیر بومی باغ گیاه‌شناسی می‌­باشد که کاشت گیاهان آن از سال ۱۳۸۳ آغاز شده است. ورودی قطعه یک کوشک که با الهام از معماری کلاسیک یونان طراحی شده، وجود دارد و در امتداد آن یک دالان شمالی- جنوبی با ترکیب نرده و ستونهای آجری و باغچه‌های کاشته شده با رز و کلماتیس این قطعه را به دو قسمت اروپای یک و اروپای مشاهیر تقسیم می­کند. اروپای یک، باغ نسبتا قرینه‌ای است که از محور پیاده، آبنمای بیضی شکل، قطعات چمن کاری، ۱۰ تپه گنبدی شکل با پوشش گیاهان علفی دائمی و فصلی به همراه درخت و درختچه تشکیل شده است. دالان مشاهیر به صورت بولواری است که در وسط آن پنج مجسمه از گیاه­شناسان بنام اروپایی (لینه- داروین – مندل- بواسیه – رشینگر) طراحی گردیده است و دو طرف این بولوار جهت کاشت گونه‌های درختی و درختچه‌ای بومی اروپا در نظر گرفته شده که نقشه کاشت آن بر اساس موقعیت و پراکندگی جغرافیایی گیاهان در اروپا طراحی گردیده است.

 

برخی از گونه­ های موجود عبارتند از:
– Aesculus hippocastanum
– Carpinus betulus
– Castanea sativa
– Cornus sanguine
– Corylus avellana
– Cytisus scoparius
– Fraxinus angustifolia
– Lonicera xylosteum
– Prunus cerasifera
– Rhamnus cathartica
– Ribes nigrum
– Salix wilhelmsiana
– Taxus baccata
– Tilia platyphyllos