معرفی پنیر باد( Withania coagulans)

نویسنده: یوسف اجنی

هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهشناسی

پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal متعلق به خانواده سیب زمینی (Solanaceae) درختچه ای به ارتفاع حدود ۱ متر با برگها و ساقه های خاکستری و کاسه گل گوشتی می باشد. زمان گلدهی اواسط بهمن تا اواخر اسفند بوده و دارای گلهای سبز مایل به زرد هستند.

این گونه در نواحی جنوبی ایران (هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان) پراکنش دارد. عمدتا در خاکهای عمدتاً لومی- ماسه ای با pH متمایل به قلیایی ۷٫۸-۷٫۵ رویش دارد. این گونه مقاوم به خشکی بوده (xerophyte) و در نواحی با میزان بارش سالیانه ۱۵۰ میلیمتر رویش دارد. در نواحی مختلف بویژه حاشیه و بستر آبراهه های فصلی، کنار جاده ها و همچنین در مناطق صخره ای با شیب های تند نیز رویش دارد.

یکی از روشهای تکثیر گیاه  بذر می باشد که به میزان زیاد در گیاه تولید می شود. تیمار بذر با اسید جیبرلیک، سرمادهی مرطوب و ضدعفونی با هیپوکلریت سدیم باعث افزایش درصد جوانه زنی بذر می شود. این گونه در سال ۱۳۹۸ از طریق بذر در گلخانه تکثیر و سپس به قطعه سیستماتیک منتقل شد. در طب سنتی از میوه و برگهای گیاه بعنوان مایه پنیر استفاده می شده است. دانه و برگها خاصیت مدر دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *