نقش باغ گیاهشناسی ملی ایران در آموزش و فرهنگسازی

تشکیل باغ‌های گیاه‌شناسی در دنیا اهداف مختلفی را نظیر حفظ تنوع زیستی، آموزش و فرهنگ‌سازی در مورد محیط‌زیست و منابع طبیعی، ایجاد محیط مناسب برای پژوهش در زمینه رشد و نگهداری گیاهان، احداث محیطی آرام برای تفرج و آرامش و زیبایی‌شناختی دنبال می‌کنند. باغ گیاه‌شناسی ملی ایران با مساحتی حدود ۱۴۶ هکتار در شهر تهران […]