کاشت و تکثیر بادام و بادامک، دو گونه درختچه‌ای بومی ایران

پریسا پناهی عضو هیئت علمی گروه تحقیقات باغ گیاه‌شناسی ملی ایران باغ گیاه‌­شناسی ملی ایران تنوع قابل توجهی از گونه های ایران را داراست. از گونه ­های باارزش و بااهمیت کاشته شده در رویشگاه زاگرس باغ گیاه‌شناسی، بادامک (Amygdalus scoparia) و بادام (Amygdalus haussknechtii) هستند. بادام (Amygdalus haussknechtii) گونه درختچه­ ای خاردار با شاخه‌های جوان […]