تولید و تکثیر نشاءگیاهان فصلی

نگارش: زهرا نوغانی – مریم پالیزدار  پژوهشگران گروه تحقیقات باغ گیاه­شناسی ملی ایران  مقدمه: گل­ها و گیاهان به­دلیل زیبایی و تنوع رنگ نقش موثری در حس زیباشناسی انسان دارند. امروزه برخی از زیبایی­های باغ­ها و فضاهای سبز مرهون کسانی است که با تلاش فراوان به انتخاب و تلاقی گیاهان مختلف پرداخته و گیاهان با شکل، رنگ،‌ […]