نمایشگاه پاییزی گل های داوودی در باغ ملی گیاه شناسی ایران

  سومین دوره نمایشگاه ” گل های داوودی ” از تاریخ ۲۵ مهر ۹۷ الی ۲۵ آبان ماه ۹۷ در باغ گیاه شناسی ملی برگزار خواهد شد . منتظر حضور گرمتان هستیم .