لحظاتی پر از آرامش در باغ پروانه های باغ گیاه‌شناسی ملی ایران

برای شنیدن اوای دلنشین پرندگان بدور از هیاهوی شهری به باغ گیاهشناسی بیایید. لحظاتی پر از آرامش در باغ پروانه های باغ گیاه‌شناسی ملی ایران به روایت دوربین خانم دکتر زیبا جم‌زاد