تکثیر انواع رز از طریق کشت بذر

                                                       مهنوش رضایی، پژوهشگر باغ گیاهشناسی ملی ایران گیاه شناسی رز بوته چوبی چند ساله از خانواده گل سرخیان (Rosaceae) است که گونه های وحشی آن به طور گسترده […]