حال و هوای باغ گیاه‌شناسی ملی ایران در هفتمین روز از بهار

بهار سمفونی بزرگی است که آوازش را زمین می‌خواند … و این سمفونی، چه با شکوه در باغ گیاهشناسی ملی ایران به اجرا درآمده است. مردم برای شرکت در سمفونی بزرگ طبیعت به این باغ آمده اند و باغ با شکوفه های درختانش به پیشواز دلهای بهاری ایشان آمده است.   باغ گیاه شناسی ملی […]