کاکتوس ها و شرایط نگهداری آنها

به قلم: مریم پالیزدار کارشناس پژوهشی باغ گیاه‌شناسی ملی ایران   خانواده کاکتوس (Cactaceae) دارای ۱۷۵۰ جنس از انواع مختلف کاکتوس ها می باشد. کاکتوس ها متعلق به آب و هوای بیابانی و خشک است. ساقه متورم و آبدار آن باعث مقاومتش به خشکی شده است زیرا آب را در خود ذخیره می کند و […]