شرح بازدید از باغ گیاه شناسی به قلم مادری خوش ذوق

بازدید موسسه خیریه ساحل امید

 پاییز باشد .. زمین  پوشیده از برگ های نارنجی و زرد باشد .. فضای باغ آکنده از عطر گل های داوودی باشد..  دیده های پر امید بازدیدکنندگان موسسه خیریه ” ساحل امید ” به ما دوخته شده باشد .. مگر می توان چیزی جز محبت گفت و جز امید نوشت ؟ روز پنج شنبه دهم […]