باغ میوه های بومی

باغ میوه‌های بومی ایران با هدف حفظ ذخایر ژنتیکی ارقام میوه بومی که کاشت و پرورش آنها رو به فراموشی می‌رود و تکثیر و معرفی آنها در زمینی به مساحت ۴/۵ هکتار طراحی و ایجاد گردید و به عنوان ژرم‌پلاسم رقم‌های میوه ایرانی محسوب می‌شود. به‌علاوه ایجاد زمینه آموزشی برای بازدیدکنندگان از باغ گیاه‌شناسی به‌منظور آشنایی با تنوع میوه‌های بومی از دیگر اهداف بوده است. طراحی و کاشت گونه‌های انتخابی براساس دو گروه عمده هسته­‌داران و دانه‌داران در دو محور جنوب به شمال باغ میوه به صورتی انجام گرفته که تناسب لازم از نظر حجم توده درختی، تاج پوشش، زمان گل‌دهی، قرابت‌های ظاهری مدنظر قرار گیرد. تعداد رقم‌های جمع‌آوری شده و موجود در باغ میوه ۳۴۶ رقم است که شامل:

انگور، انجیر، ازگیل، انار، آلبالو، گیلاس، آلو، به، پسته، توت، زالزلک، زردآلو، سیب، زیتون، سنجد، گلابی، گردو، فندق، هلو، شلیل، عناب و غیره می‌باشند.