باغ پیازهای ایرانی

گیاهان پیازی به‌دلیل گل‌های زیبایشان در باغبانی بسیار مورد توجه‌اند  کشور ایران مرکز تنوع بسیاری از گونه‌های پیازی است. هدف از احداث باغ پیازهای ایرانی جمع‌آوری، نگهداری و پرورش گیاهان پیازی بومی ایران و دستیابی به گونه‌های با ارزش زینتی است. این مجموعه به‌عنوان ژرم پلاسم گونه‌های پیازی بومی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این  باغ  ۲۱۱۰ متر‌مربع مساحت دارد. گیاهان پیازدار، ریزوم‌دار و غده‌دار از مناطق مختلف ایران جمع‌آوری و بر اساس تنوع رویشگاه، میزان بارندگی و جهت تابش نور در چهار طبقه با اختلاف ارتفاع حدود نیم متر کاشته شده‌اند و اغلب آنها با این شرایط سازگارشده‌اند. در این باغ ۲۱ جنس از خانواده‌های پیازدار، غده‌دار و ریزوم‌دار شامل خانواده‌های زیر کاشته شده‌اند:

Araceae, Podophyllaceae, Liliaceae, Iridaceae, Asphodelaceae, Amaryllidaceae

حصاری از تور فلزی در اطراف محوطه باغ پیازی نصب  شده است تا از هجوم حیوانات مزاحم که از پیاز و ریشه‌های این گیاهان تغذیه می‌کنند، جلوگیری شود.

 

در این باغ ۲۱ جنس ازخانواده های:Araceae , Podophyllaceae , Liliaceae , Iridaceae Asphodelaceae , Primulaceae ،Amaryllidaceae کاشته شده است. همچنین درختان و درختچه­ های زینتی نظیر: Ailanthus, Berberis , Cotoneaster , Crataegus , Euonymus , Lonicera , Malus , Pyrus و Ulmus موجود هستند.
حصاری از تور فلزی در اطراف محوطه باغ پیازی نصب گردیده است تا از هجوم حیوانات مزاحم که از پیاز و ریشه­ های این گیاهان تغذیه می ­کنند، جلوگیری شود. پیچ اناری Tecoma radicans و عشقه Hedera helix زینت ­بخش این حصار می باشند. سیستم آبیاری باغ پیازی به شیوه تحت فشار و از نوع بارانی صورت می گیرد. خاک آن از نوع زراعی به همراه شن و ماسه و کود پوسیده گاوی و خاکبرگ می ­باشد تا شرایطی نزدیک به شرایط محیط طبیعی برای گیاهان فراهم شود.