چمن زارهای آمریکا

این قطعه با وسعت ۱/۴ هکتار برای نمایش پوشش گیاهی چمن‌زارهای آمریکای شمالی با پیروی از رویشگاه‌های طبیعی آنها طراحی شده است. به‌علاوه، مجموعه‌ای از پوشش‌های درختی و درختچه‌ای بومی آمریکا که با شرایط آب و هوایی تهران سازگار هستند، اسکلت اصلی این رویشگاه را شکل داده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

Taxodium distichum, Pinus taeda, Sequoia sempervirens, Chilopsis linearis, Platanus occidentalis

ترکیبی از بذر گیاهان علفی چمن‌زارهای آمریکای شمالی در این قسمت کاشته شده است که تعدادی از این گیاهان به شرایط موجود سازگار شده‌اند و در حال حاضر در قطعه استقرار یافته‌اند. باتوجه به جنبه زینتی انواع گیاهان کاشته شده و تناوب گلدهی آنها از بهار تا اواسط پاییز و با حمایت از زادآوری طبیعی گونه‌ها در مجموعه، نمایش حضور این قبیل از گیاهان در طبیعت، چشم‌انداز منحصر به‌فردی به این کلکسیون بخشیده است.