رویشگاه البرز جنوبی

البرز مرکزی بخشی از سلسله جبال البرز است که بیشترین ارتفاع را دارد. رشته‌کوه‌های البرز مرکزی به دو دامنه شمالی و جنوبی تقسیم می‌شود. ازنظر تقسیم‌بندی رویشگاهی، بخشی از دامنه جنوبی البرز مرکزی در استان تهران واقع شده و جزء ناحیه ایرانی تورانی است. پوشش گیاهی البرز جنوبی بسیار غنی و متنوع است. به‌دلیل  بالا بودن تعداد گونه‌های انحصاری، این رویشگاه یکی از ذخیره‌گاه‌های ژنتیکی ایران بوده و ارزش بالایی برای حفاظت دارد. رویشگاه البرز باغ گیاه‌شناسی ملی ایران با به نمایش گذاردن بخش‌هایی از سیمای طبیعی البرز با ایجاد قسمت‌هایی به‌صورت تپه ماهور، دره و برقراری جریان و گردش آب به‌­صورت چشمه و رود، آبشار و آبگیر و مانداب، همراه با حجم زیادی از صخره‌­های طبیعی که تمام عناصر مصرفی آن از طبیعت منطقه البرز جمع‌آوری گردیده، ایجاد شده است. در تپه‌های رو به شرق این رویشگاه، توده‌ای از درختان ارس که شاخص جنگل‌های دامنه‌های خشک هستند مستقر گردیده‌اند. جنس‌های شاخص موجود در این قسمت عبارتند از: توس (Betula)، بادام (Amygdalus)، بنه (Pistacia)، زالزالک (Crataegus)، گلابی وحشی (Pyrus)، سماق (Rhus)، زربین (Cupressus)، ارس (Juniperus) و بید (Salix)