باغ سیستماتیک

باغ سیستماتیک با وسعت ۸/۵ هکتار مجموعه‌­ای از گیاهان تیره‌‌های مختلف است که براساس طبقه‌­بندی علمی گیاهان کاشته شده‌اند و مسیر تکامل و قرابت آنها را نشان می‌دهد. عرصه این کلکسیون با الهام از سیستم طبقه‌بندی کرونکویست، به قطعات کوچک‌تری تقسیم شده و در هر قطعه یک یا چند خانواده گیاهی کاشته شده است. در قسمت ورودی این مجموعه گروه بازدانگان قرار دارند. از نهان‌دانگان دولپه‌­ای‌ها بیشترین فضای قطعه سیستماتیک را اشغال نموده‌­اند. گیاهان تک‌‌لپه‌ای در قسمت شمال‌­شرقی این مجموعه قرار دارند و برکه‌ای با نیلوفر آبی و گیاهان آب‌زی تک‌­لپه‌‌ای ارتباط بین دولپه‌ای‌‌ها و تک‌لپه‌ای‌ها را نشان می‌­دهد.

این بخش از باغ با هدف فراهم آوردن امکانات برای آموزش عملی، علم گیاه‌شناسی بخصوص سیستماتیک گیاهی به دانشجویان رشته‌‌های علوم‌گیاهی و کشاورزی و انجام تحقیقات گیاه‌شناسی ایجاد گردیده است. در این باغ ۹۰ خانواده گیاهی که شش خانواده به گروه بازدانگان  (Gymnosperms) تعلق دارد و بقیه آنها یعنی ۸۴ خانواده به گروه نهان‌دانگان (Angiosperms) مربوط می‌شوند، مستقر گردیده‌اند. از خانواده‌­های نهان‌دانه هشت خانواده را تک‌لپه‌­ای‌­ها (Monocotyledons) و ۷۶ خانواده دیگر را دولپه‌­ای‌­ها (Dicotyledons) تشکیل می‌‌دهند.

در ابتدای ورودی این کلکسیون گروه بازدانگان قرار دارند که گروه ابتدایی‌تر ژنکگو در مرکز آن قرار دارد. دولپه‌ایها که بیشترین فضای باغ سیستماتیک را اشغال نموده اند با گروه ابتدایی رانال در قسمت شمالی شروع می‌شود و به گروه تکامل یافته استرال منتهی میگردد. گرایشهای تکاملی و روابط خویشاوندی بین گیاهان از قطعات شمالی باغ سیستماتیک به سمت قطعات جنوبی به نمایش گذاشته شده است. گیاهان تک‌لپه‌ای در قسمت شمال‌شرقی این مجموعه قرار دارند و برکه‌ای با نیلوفر آبی(Nymphaea alba) و گیاهان آبزی تک لپه ای نظیر Alisma و ….. ارتباط بین دو لپه‌ایها و تک لپه‌ایها را نشان می‌دهد.