رویشگاه قفقاز

قفقاز منطقه‌ای است بین دریای سیاه و دریای خزر و شامل کشورهای ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، بخش شمالی قفقاز از کشور روسیه، شمال ترکیه و بخش کوچکی از شمال‌غرب ایران است. فلور و پوشش گیاهی قفقاز بسیار متنوع است، از چمن‌زارهای آلپی تا سوزنی‌برگان مناطق کوهستانی. دو منطقه پناه‌گاهی از فلور دوران سوم در این ناحیه وجود دارد. این منطقه دارای ۶۳۰۰ گونه از گیاهان آوندی است که ۲۵۰۰ گونه از آنها انحصاری این ناحیه هستند.

رویشگاه قفقاز در باغ گیاه‌شناسی با مساحت حدود ۳ هکتار جهت کاشت گونه‌های مختلف درختی و درختچه‌ای منطقه قفقاز درنظر گرفته شده است. این قطعه توسط پیاده‌روها به ۵  بخش تقسیم شده است. در قسمت شرق و شمال‌شرقی درختان بلندمازو و اوری، در جنوب‌شرقی درختان آزاد، غرب و جنوب‌‌غربی گونه‌هایی از افرا و در شمال‌غربی درختان بارانک کاشته شده است. نواری از درختان نمدار از قسمت جنوب‌شرقی تا شمال قطعه کشت گردیده است. علاوه بر جمعیت‌های فوق، تعدادی از گونه‌های بومی منطقه قفقاز به‌صورت پراکنده کاشته شده‌اند.