رویشگاه چین و ژاپن

سبک  باغ سازی در خاور دور ( چین و ژاپن ) یکی از سبکهای معروف باغ سازی در جهان می باشد که همانند سبک باغ سازی ایران در شکل گیری سبکهای باغ سازی سایر دوره ها (خصوصا” اروپا) نقش قابل توجهی داشته است. سبک باغ سازی خاوردور (چین وژاپن) به دلیل جمعیت زیاد وکمبود اراضی همواره بر اساس فضاهای کوچک وطرح های مینیاتوری شکل گرفته است. درطراحی این باغها همواره سعی شده است که ازطبیعت تقلید شود و توپوگرافی وجنگلکاری طوری انجام شود که شبیه به یک منظره طبیعی درمقیاس کوچکتر باشد.
در این قطعه با الگو گیری و استفاده از ویژگیهای خاص این سبک باغ سازی، طرح باغ چین وژاپن(خاور دور) در زمینی به مساحت ۳٫۲ هکتار به اجرا در آمده است .

طراحی این مجموعه با رعایت اصول طراحی فضای سبز (محور، فرم، بافت، مقیاس، رنگ، تکرار، تنوع و تعادل) و ویژگیهای خاص باغهای خاوردور اقدام لازم به عمل آمد. در طراحی سایت سعی شده است از سه عنصر سنگ، آب و گیاه تا حد مطلوب استفاده گردد.

از آنجایی که در باغهای خاوردور از زیبایی رنگ برگ درختان و همچنین گل درختچه‌های دائمی برای ایجاد مناظر زیبا استفاده میشود. در طراحی این قطعه نیز سعی شده است با کاربرد گیاهان هم به صورت انفرادی و هم به صورت تودهای از ویژگیهای آنها استفاده لازم به عمل آید تا چشم‌اندازهای زیبا و قابل توجهی ایجاد شود. ترکیب گیاهان با حفظ مرکزیت دریاچه، با افزایش ارتفاع از دریاچه به سمت بیرون از ویژگیهای طراحی این سایت می‌باشد. استفاده از گونه‌های سوزنیبرگ, همیشه سبز, زیبا و خوش شکل و همچنین گونه‌های درختی خزان‌کننده با رنگهای متنوع پائیزی و درختان و درختچه‌های گلدار به طوری که در تمامی فصول زیبایی گل وجود داشته باشد و کاربرد درختان کوتاه و درختچه‌ها درکنار سنگهای صخره‌ای بطور انفرادی از دیگر ویژگیهای این قطعه می‌باشد. از گونه‌های گیاهی موجود در قطعه می‌توان موارد زیر را نام برد:

Cryptomeria japonica, Ginkgo biloba ,Sophora japonica ,Diospyros kaki ,Jasminum nudiflorum, Chaenomeles japonica, Morus cathayana, Malus floribunda, Aucuba japonica