پهن برگان همیشه سبز

گیاهان پهن‌برگ همیشه‌سبز در ایجاد فضای سبز اهمیت ویژه‌ای دارند و در فصل خزان چشم‌انداز زیبایی ایجاد می‌نمایند. جمع‌آوری، کاشت، بررسی سازگاری و معرفی نقش این گیاهان در طراحی فضای سبز از اهداف ایجاد این قسمت از باغ بوده است.

کلکسیون گیاهی پهن‌برگان همیشه‌سبز ۱/۶ هکتار مساحت دارد. در این بخش از باغ سعی شده است تا گونه‌های متنوعی از درختان و درختچه‌های همیشه‌سبز بومی و غیربومی جمع‌آوری و نگهداری شوند. با استفاده از فرم‌های رویشی که این گیاهان دارند و شکل و اندازه برگ‌های آنها و هم‌چنین گل‌های زیبایی که عموم آنها دارند، اهمیت و نقش استفاده از این گروه از گیاهان در باغ‌ها و پارک‌ها به‌نمایش گذاشته شده است. این بخش به‌وسیله پیاده‌روهای سنگفرش شده به چهار قسمت تفکیک شده است و در هر یک از این قسمت‌ها گروه‌های خاص از گیاهان دائم‌سبز کشت شده اند. Prunus laurocerasus  گونه همیشه‌سبز بومی و گونه‌های Quercus ilex, Magnolia grandiflora, Pittosporum tobira, Photinia tricolour, Viburnum tinus از گونه‌های همیشه‌سبز غیربومی هستند.