[row label=”banner-Section” style=”collapse” width=”full-width” v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ span__md=”7″ color=”light”]

[ux_banner height=”500px” bg=”1323″ bg_size=”orginal” class=”banner-inside”]

[text_box width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”90″ position_y=”65″ text_align=”right”]

[title style=”center” text=”باغ گیاه شناسی نوشهر” color=”rgb(255, 255, 255)” link=”https://nbgi.rifr-ac.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1-2/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row label=”Aboutus-Section” style=”collapse” h_align=”center” class=”homepage-products-container”]

[col span__sm=”12″ divider=”0″ padding=”53px 30px 53px 30px” align=”center” color=”light”]

[title style=”center” text=”معرفی باغ گیاه شناسی نوشهر” color=”rgb(0, 0, 0)”]

باغ گیاه شناسی نوشهر با وسعت حدود ۳۵ هکتار جهت انجام تحقیقات گیاه شناسی باغبانی و سازگاری گیاهان رویشگاههای هیرکانی و سایر مناطق مشابه با آن ایجاد گردیده است. این باغ که اغاز فعالیت آن از سال ۱۳۱۰ بوده  در طی زمان با اهداف و نامهای متفاوتی به کار خود ادامه داده است. امروزه با نام باغ گیاه شناسی و جزء مجموعه باغهای گیاه شناسی کشور مدیریت می شود و به عنوان یکی از باغ های زیبا، قدیمی و بزرگ ایران از اهمیت و جایگاه ملی بسیار مهمی برخوردار است و در سال ۱۳۸۵ نیز به عنوان یک” اثر ملی طبیعی” در سازمان میراث فرهنگی کشور و به شماره ۱۷۷۹۵  به ثبت رسید.در حال حاضر باغ گیاه شناسی نوشهر اهداف زیر را دنبال می کند:

– ایجاد کلکسیون از گونه های بومی و غیر  بومی مناسب با شرایط آب و هوایی شمال ایران

-بررسی های گیاه شناسی، اکولوژی، سازگاری، باغبانی، اهمیت زیبایی شناختی و کاربردی گیاهان و ارزش اقتصادی آنها

– حفاظت از گونه های نادر، در معرض خطر انقراض، مورد تهدید منطقه رویشی هیرکانی

[ux_banner_grid]

[col_grid span=”9″]

[ux_banner height=”500px” bg=”1324″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.5)” hover=”overlay-add” hover_alt=”zoom” link=”https://nbgi.rifr-ac.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1-2/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”95″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”1325″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.5)” hover=”overlay-add” hover_alt=”zoom” link=”https://nbgi.rifr-ac.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1-2/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”95″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”1326″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.5)” hover=”overlay-add” hover_alt=”zoom” link=”https://nbgi.rifr-ac.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1-2/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”90″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]

  • آموزش و ارائه اطلاعات در زمینه علوم باغبانی و گیاه شناسی به دانشجویان، متخصصین و عموم مردم با هدف ارتقای فرهنگ زیست محیطی و کمک به مطالعات نظری و بررسی آنها از جنبه های مختلف علمی.
  • در طرح باغ بخش های مختلفی پیش بینی و ایجاد گردیده اند و به تدریج نیز به غنای گونه ای ان افزوده میشود. آربراتوم، گیاهان پیازی، گلخانه‌های تولید و گیاهان گرمسیری و گلخانه آموزشی تروپیکال، گیاهان دارویی و معطر، میوه های بومی، سوزنی برگان، مجموعه خزه ها. ومجموعه‌هایی ساده از چشم انداز های طبیعی شامل چشمه های دائمی، نهرهای مختلف، کلبه و پل‌های چوبی، برکه طبیعی، آلاچیق و آبنما را که نمایی از باغ های ایرانی است، در خود جای داده است. این باغ همچنین دارای مجموعه گیاهان خشک یا هرباریومی فعال است و مجموعه ای بالغ بر ۲۳۰۰۰ نمونه گیاهی را به صورت استاندارد در خود جای داده است. همچنین باغ گیاه‌شناسی نوشهر از مجموعه هرباریومی منحصر به فرد از گیاهان ابتدایی به نام خزه ها برخوردار بوده که بیش از ۵۰۰۰ نمونه خزه‌ای استاندارد از گروههای مختلف را شامل می‌شود که تعدادی از آنها به عنوان اولین رکورد و گزارش و یا گونه جدید در این هرباریوم نگهداری می‌شوند. 

[/col]

[/row]
[gap]