باغ گیاهان کویری یزد

احداث کلکسیون گیاهان کویری در ایستگاه یزد با هدف شناسایی،‌ جمع ‌آوری، حفظ ذخایر ژنتیک گیاهی تکثیر گیاهان مقاوم به خشکی، شن دوست، معرفی مناسب‌ ترین گونه ‌ها برای مناطق کویری استان و نقاط مشابه آن در ایران و ایجاد کلکسیون ویژه این مناطق انجام شده است. انجام امور تحقیقاتی و در نهایت ایجاد یک مجموعه کامل از گیاهان کویری جهت استفاده دانشجویان و علاقه مندان به منابع طبیعی از اهداف اصلی این باغ است.

در کلکسیون گیاهان بیابانی یزد ۲۳۵ گونه گیاهی که در ۱۰۶ جنس و ۴۷ تیره طبقه ‌بندی شده است. .بیشترین تعداد گونه به ترتیب مربوط به تیره‌ هایChenopodiaceae با ۳۲ گونه و تیره Poaceae با ۱۴ گونه می‌باشد. از ۲۳۵ گونه گیاه کشت شده، ۱۲۵ گونه با شرایط اقلیمی منطقه و وضعیت آب و خاک کلکسیون از استقرار خوبی برخوردار بوده‌ اند.
محل باغ قطعه زمینی به‌ وسعت ۲۰ هکتار ، با ارتفاع۱۱۶۰ متر از سطح دریا و در فاصله ۳۰ کیلومتری از شهرستانهای یزد- میبد می باشد .
میزان بارندگی متوسط سالیانه ۷۰ میلی متر است که عمده بارش ‌ها در پاییز و زمستان می باشد. اقلیم منطقه با توجه به آمار هواشناسی فرا خشک است.
برخی از گیاهان کاشته شده عبارتند از:

Atriplex deserticola
Capparis spinosa
Anabasis aphylla
Anabasis setifera
Prosopis glandulosa
Melia azedarach
Ammodedron persicum
Astragalus squaarrosus
Sophora molis
Limonium iranicum
Stocksia brahuica
Nitraria schoberi
Dendrostllera lessertii