مشارکت و حمایت در طرح نیکوکاری

جنگلها ریه های زمین هستند. مشارکت و حمایت در طرح(نیکوکاری) احیای گونه‌های گیاهی کمیاب آسیب دیده در آتش سوزی جنگل های زاگرس باغ گیاه شناسی ملی ایران متولی در احیا طبیعت بی نظیر زاگرس با همکاری باشگاه مشتریان همراه اول (باشگاه فیروزه‌ای) میباشد. می‌توانید با تخصیص امتیازات باشگاه فیروزه ای خود به این طرح نیکوکاری، […]