گشایش باغ گیاه شناسی ملی ایران

به آگاهی علاقمندان می‌رساند که با توجه به تصمیم امروز ستاد ملی کرونا مبنی بر آزاد شدن کسب و کار برای گروه مشاغل یک و دو، باغ گیاه‌شناسی ملی ایران از روز شنبه ۱۸ اردیبهشت به روی بازدیدکنندگان ارجمند گشوده می‌شود