حیوانات ساکن در باغ گیاه شناسی ملی ایران

نام عکاس: ویدا شمس – حامی باغ گیاه شناسی ملی ایران در هنگام بازدید از باغ گیاه شناسی ملی ایران، علاوه بر لذت بردن و دیدن گیاهان مناطق مختلف، میتوانید از دیدن حیوانات و پرندگان زیبای باغ هم لذت ببرید. برای بهبود کیفیت پرنده نگری صبوری و رعایت سکوت دو شرط اساسی ‌هستند. برخی از […]