شمیم گل های داوودی باغ در آخرین روزهای ماه مدرسه

بازدید دانش آموزان از باغ ملی گیاه شناسی

مهر را پشت سر گذاشته و کم کم قدم به آبان می گذاریم  ،‌ روزهایی مصادف با نمایشگاه گل های داوودی در باغ گیاه­شناسی . روزهایی پر از شمیم گل های رنگ به رنگ داوودی و آوای خنده و شادی دانش آموزانی که مشغول بازدید از باغ هستند. این روزها فضای باغ مملو از دانش […]