«باغ گیاه‌شناسی ملی ایران» برای بازدید بازگشایی شد.

پیرو تصمیمات ستاد ملی کرونا، به استحضار می‌رساند: «باغ گیاه‌شناسی ملی ایران» از فردا برای بازدید بازگشایی شد. سایت خرید بلیط بازدید: https://bazdid.rifr-ac.ir/product/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%b7-%d8%a8%d8%a7%d8%ba/ هموطنان عزیز، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌توانند از باغ بازدید نمایند. زمان‌بندی فعالیت: ساعت ۹ صبح لغایت ۶ بعد از ظهر مدیریت باغ گیاه‌شناسی ملی ایران