بررسی طرح باغ موزه گلاب در شصت و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان

شصت و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان

باغ گیاهشناسی کاشان پایلوت کشوری و جهانی حفظ خزانه ژنهای گیاهی است. احداث باغ موزه گلاب کاشان حفظ آثار میراث گذشتگان و فرهنگ و تمدن سیلک است. معاون خدمات شهری شهرداری کاشان گفت: باغ گیاه شناسی کاشان یک پایلوت کشوری بلکه جهانی برای حفظ خزانه ژن های گیاهی یا توسعه گیاهان دارویی در منطقه بیابانی […]