تعطیلی باغ طبق اعلام ستاد کرونا از ۲۵ مرداد تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۰

با توجه به اعلام ستاد مقابله با کرونا و نظر به اهمیت حفظ سلامت هموطنان عزیز در مقابل بیماری کووید ۱۹ از روز دوشنبه تاریخ ۲۵ مرداد ماه تا روز ۳۰مرداد ماه ۱۴۰۰ باغ گیاه‌شناسی ملی ایران تعطیل می‌باشد

تعطیلی باغ طبق اعلام ستاد کرونا از ۲۹ تیر ماه تا۳ مرداد ماه ۱۴۰۰

با توجه به اعلام ستاد مقابله با کرونا و نظر به اهمیت حفظ سلامت هموطنان عزیز در مقابل بیماری کووید ۱۹ از روز سه شنبه تاریخ ۲۹ تیرماه تا روز یکشنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ باغ گیاه‌شناسی ملی ایران تعطیل می‌باشد.