تجلی هزاررنگ پائیز در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران

آن برگِ رزان بین که بر آن شاخ رزان است گویی به مثل پیرهِن رنگرزان است   خزان را نمی‌توان فصلی در تقابل با بهار به تصویر کشید. گذرگاهی است پرنقش و نگار که تابستان را به زمستان پیوند می‌زند. پاییز چهره شاداب سبزپوشان چمن را زعفرانی می‌کند.   گذر پائیز در باغ گیاه‌شناسی ملی […]