ورود نهال های گیلاس ژاپنی به باغ گیاه‌شناسی ملی ایران

منظره-ای-از-درختان-گیلاس-ژاپنی

در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران بر اساس اهداف و برنامه‌های تعریف شده، رویشگاه‌های مختلف که نشان دهنده پوشش‌های گیاهی و گیاهان شاخص ایران و جهان هستند، ایجاد گردیده‌اند. رویشگاه چین و ژاپن یکی از رویشگاه­های باغ گیاه‌شناسی ملی ایران است که در ایجاد آن تلاش گردید تا از الگوی معماری باغ­های شرق آسیا بهره‌گیری گردد […]