بازدید خانواده گردشگر از باغ گیاه شناسی

خانواده گردشگر اصفهانی که سفر دور ایران خود را از سال ۹۷ آغاز کردند، در ۳۸۶ امین روز سفر ۴۰۰ روزه خود، به باغ گیاه شناسی رسیدند. به گزارش روابط عمومی باغ گیاه شناسی ملی ایران، این خانواده چهار نفره با هدف معرفی جاذبه های ناشناخته ایران سفر خود را از سال ۹۷ از اصفهان […]