باغ گیاهان داروئی، برای بازدید عموم، گشوده شد.

باغ گیاهان دارویی به مساحت ۵ هکتار برای کاشت، بررسی استقرار و انجام تحقیقات در مورد گیاهان دارویی بومی و غیربومی و آشنایی بازدیدکنندگان با این گیاهان ایجاد گردیده است. به‌علاوه حفاظت از تنوع ژنتیکی گیاهان دارویی بومی از دیگر اهداف است. طراحی این باغ به‌نحوی است که گیاهان دارویی با کاربردهای خاص در کرت‌های […]