معرفی پنیر باد( Withania coagulans)

نویسنده: یوسف اجنی هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهشناسی پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal متعلق به خانواده سیب زمینی (Solanaceae) درختچه ای به ارتفاع حدود ۱ متر با برگها و ساقه های خاکستری و کاسه گل گوشتی می باشد. زمان گلدهی اواسط بهمن تا اواخر اسفند بوده و دارای گلهای سبز مایل به زرد هستند. این […]