باغ گیاهان دارویی و صنعتی

کشور ایران تاریخ غنی در استفاده از گیاهان در طب سنتی دارد و روش‌های درمان دانشمندان ایرانی نظیر ابن‌سینا برای دوره طولانی در دانشگاه‌های جهان تدریس می‌شده است. استفاده از گیاهان دارویی در سال‌های اخیر رواج روزافزونی یافته و طرفداران زیادی دارد. محققین تلاش می‌نمایند تا با استفاده از تکنیک‌های جدید به خواص واقعی گیاهان دارویی و ترکیب‌های شیمیایی آن‌ها دست یابند.

باغ گیاهان دارویی به مساحت ۵ هکتار برای کاشت، بررسی استقرار و انجام تحقیقات در مورد گیاهان دارویی بومی و غیربومی و آشنایی بازدیدکنندگان با این گیاهان ایجاد گردیده است. به‌علاوه حفاظت از تنوع ژنتیکی گیاهان دارویی بومی از دیگر اهداف است. طراحی این باغ به‌نحوی است که گیاهان دارویی با کاربردهای خاص در کرت‌های جداگانه کاشته شده و معرفی گردیده‌اند و در مورد خواص آنها توضیحاتی ارایه شده است. انواع گیاهان دارویی ایرانی و خارجی در کرت‌های تحقیقاتی کاشته شده‌اند و در مورد ترکیب‌های شیمیایی و مواد موثره آنها تحقیق و بررسی می‌شود. گیاهان موجود در این کرت‌ها مواد اولیه مورد نیاز طرح‌های تحقیقاتی را فراهم می‌آورند. بخشی از این باغ به گیاهانی که دارای کاربرد صنعتی و غذایی هستند اختصاص یافته است.

تعدادی از جنس‌های گیاهان دارویی و صنعتی کاشته شده در این  باغ عبارتند از:

Abelmoschus, Anthemis, Anchusa, Borago, Bunium, Calamintha, Cynara, Dracocephalum, Echium, Gossypium, Lamium, Malva, Marrubium, Mentha, Nepeta, Pimpinella, Stachys, Salvia, Satureja, Thymus.

مجموعه حاضر هر چند که در ابتدای راهی طولانی قرار دارد؛ ولیکن در طول سال‌های ایجاد و راه‌ اندازی، برآورده کننده نیازهای آموزشی و اطلاعاتی تعداد زیادی از مراجعین به باغ گیاه‌شناسی ملی ایران به ویژه دانشجویان رشته‌های مختلف و همچنین بسیاری از دست اندرکاران و تولید کنندگان گیاهان دارویی بوده است.

مهم‌ترین تیره‌های گیاهی این مجموعه عبارتند از:

Compositae, Labiatae, Rosaceae, Papilionaceae ,Umbelliferae, Boraginaceae, Malvaceae, Solanaceae, Ranunculaceae, Scrophulariaceae, Berberidaceae, Caprifoliaceae, Geraniaceae, Linaceae, Oleaceae, Onagraceae, Salicaceae, Verbenaceae