شرکت درمسابقه طراحی

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در نظر دارد نما و طرح ساختمان مرکز ارائه خدمات به بازدید کنندگان محترم (اطلاع رسانی) باغ گیاه‌شناسی نوشهر را از طریق مسابقه عمومی با شرایط ذیل انتخاب نماید لذا از طراحان عزیز تقاضا می‌شود نمونه طرح خود را برای شرکت در مسابقه از طریق سایت موسسه  به آدرس پست الکترونیک matini@rifr-ac.ir […]