تعطیلی باغ گیاه شناسی ملی ایران در روزهای آخر سال

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند روزهای ۲۹و ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ و ۱ فروردین ۱۴۰۱ بازدید از باغ گیاه‌شناسی تعطیل می‌باشد. از روز دوم فروردین ۱۴۰۱ بازدید باز می باشد و پذیرای حضور گرم شما سروران گرامی می باشد.